بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه‌ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 76 | تعداد کل بازدید های مطالب: 289,151 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"ارائه یک متریک برای ارزیابی میزان اثربخشی در سیستم آگاهی از وضعیت امنیت سایبر" امیرعباس مهدیزاده  

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"یک رویکرد حافظ حریم خصوصی مبتنی بر زنجیره بلوکی برای بازارهای معاملات داده در اینترنت اشیاء" هادی فراهانی گرایش: رایانش امن

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"وزندهیکاربرانشبکههایاجتماعی درپیش‌بینی بازار سهام با تحلیل نظراتآنها" زینب خالوندی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد "بازشناسیچهرهدرویدئوبااستفادهازتجمیعویژگیها" زهرا طالبی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"بهینه سازی پیکربندی شبکه روی تراشه 3بعدی جهت افزایش قابلیت اطمینان با درنظر گرفتن محدودیتهای هزینه و تاخیر" حسام عبدالحسینی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"ارائه روشی برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت در اینترنت اشیا" محمود فرجی  

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"ویرایش صفات چهره در تصویر با استفاده از شبکه های مولد تقابلی"  نجمه محمدباقری

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

"-یادگیری خود نظارت تصویری برای آشکارسازی شی در تصویر"  شروین حالت

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

"تشخیص زنده بودن تصویر چهره برای احراز هویت غیر حضوری" امید احمدیه

img_yw_news
شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

تنظیم کارآمد پارامترهای شبکه لوراون با استفاده از یادگیری ماشین به منظور بهبود کارایی رضا صراطی

img_yw_news
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

بهبود امنیت شبکه‌های نرم‌افزار محور با استفاده از چارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی سیف‌الله روح‌اللهی کشتلی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

پیش بینی آلودگی هوا با در نظر گرفتن همبستگیهای مکانی و زمانی  محمدسعید نباتی سراوانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

طبقه بندی ترافیک VoIP رمزشده در شبکه های نرم افزار محور  نیلوفر زاهدی درشوری

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

به کارگیری یادگیری تقویتی عمیق در سیستم­های توصیه­گر محاوره­ای شادی رشتیان

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

خلاصه‌سازی‌انتزاعی‌متن‌با‌استفاده‌از‌شبکه‌های مولد‌تقابلی محمدرضا عزیزی گرایش هوش مصنوعی  

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

کشف نقاط پرت با استفاده از الگوریتم K-means زهرا اسدینادرآبادی گرایش نرم افزار  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

ارائه یک چهارچوب اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای بهبود پارامترهای کیفی و امنیتی در پیاده سازی شهرهای هوشمند ملیکا اورنگ

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

 افزایش بهره ­وری کدهای تصحیح خطا در مقابله با خطا­های چند بیتی در بخش برچسب حافظه­ های نهان  پریا حضرتیان  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

تشخیص خشونت در ویدئو با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق حمید محمدی  گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

بهبود کارایی سیستمهای کامپیوتری تحت بار کاری انفجاری با استفاده از توازن بار رویا خواجه صالحی گرایش نرم افزار

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

استفاده از تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده ها برای تقسیمب ندی تصاویر پزشکی در شبکه های عصبی عمیق سید محمد حسینی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

تشخیص حمالت DDoSدر شبکههای تعریف شده نرم افزاری برای جلوگیری از حمله و محافظت از کنترل کننده امیر صادقی گرایش رایانش امن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

استحکام الگوریتم­هایی که از قطعه ­بندی در تشخیص فعالیت استفاده می­نمایند علی امانی گرایشنرم ­افزار

img_yw_news
سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

ارزیابی تحمل پذیری اشکال دستگاه های سختافزاری مبتنی بر LoRa در اینترنت اشیاء و ارائه روشی جهت افزایش آن سیده فاطمه انوری گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ -

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

زمان‌بندی گردش‌کار در مراکز داده‌ی ابری توزیع شده با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا سارا محمدی قلعه محمدعلی گرایش معماری سیستم­های کامپیوتری  

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1