بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه‌ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 66 | تعداد کل بازدید های مطالب: 249,204 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

بهبود امنیت شبکه‌های نرم‌افزار محور با استفاده از چارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی سیف‌الله روح‌اللهی کشتلی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

پیش بینی آلودگی هوا با در نظر گرفتن همبستگیهای مکانی و زمانی  محمدسعید نباتی سراوانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

طبقه بندی ترافیک VoIP رمزشده در شبکه های نرم افزار محور  نیلوفر زاهدی درشوری

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

به کارگیری یادگیری تقویتی عمیق در سیستم­های توصیه­گر محاوره­ای شادی رشتیان

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

خلاصه‌سازی‌انتزاعی‌متن‌با‌استفاده‌از‌شبکه‌های مولد‌تقابلی محمدرضا عزیزی گرایش هوش مصنوعی  

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

کشف نقاط پرت با استفاده از الگوریتم K-means زهرا اسدینادرآبادی گرایش نرم افزار  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

ارائه یک چهارچوب اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای بهبود پارامترهای کیفی و امنیتی در پیاده سازی شهرهای هوشمند ملیکا اورنگ

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

 افزایش بهره ­وری کدهای تصحیح خطا در مقابله با خطا­های چند بیتی در بخش برچسب حافظه­ های نهان  پریا حضرتیان  

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

تشخیص خشونت در ویدئو با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق حمید محمدی  گرایش هوش مصنوعی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

بهبود کارایی سیستمهای کامپیوتری تحت بار کاری انفجاری با استفاده از توازن بار رویا خواجه صالحی گرایش نرم افزار

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

استفاده از تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده ها برای تقسیمب ندی تصاویر پزشکی در شبکه های عصبی عمیق سید محمد حسینی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

تشخیص حمالت DDoSدر شبکههای تعریف شده نرم افزاری برای جلوگیری از حمله و محافظت از کنترل کننده امیر صادقی گرایش رایانش امن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

استحکام الگوریتم­هایی که از قطعه ­بندی در تشخیص فعالیت استفاده می­نمایند علی امانی گرایشنرم ­افزار

img_yw_news
سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

ارزیابی تحمل پذیری اشکال دستگاه های سختافزاری مبتنی بر LoRa در اینترنت اشیاء و ارائه روشی جهت افزایش آن سیده فاطمه انوری گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ -

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

زمان‌بندی گردش‌کار در مراکز داده‌ی ابری توزیع شده با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا سارا محمدی قلعه محمدعلی گرایش معماری سیستم­های کامپیوتری  

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

پایان نامه کارشناسی ارشد

ارائه یک روش برای تشخیص ناهنجاری مبتنی بر گراف در نسخه های پزشکی آیدا علیزاده گرایش مهندسی نرمافزار

img_yw_news
یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

ارائه یک معماری خاصمنظوره نورومورفیک مبتنی بر یادگیری تقویتی در بازارهای مالی   سیدامیرحسین سعیدی گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری  

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بررسی حملات امنیتی در بلاکچین و ارائه راهکاری جهت کاهش خطرات ناشی ازحملات دوبارخرجکردن و نگه داشتن بلاک با استفاده از یادگیری ماشین"  سید اردلان قریشی  

img_yw_news
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهبود مصرف انرژی در شبکه های گسترده کم توان" بنیامین تیموری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهبود مصرف انرژی در شبکه های گسترده کم توان" بنیامین تیموری  گرایش شبکه های کامپیوتری

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی آسیبپذیری NB-IoT در اینترنت اشیاء دور-برد توان-پایین با استفاده از تزریق اشکال و ارائه یک روش جهت بهبود آن فاطمه خجسته دانا گرایش معماری کامپیوتر  

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهبود روشهای خالصهسازی انتزاعی متن"  محمدجواد ظهرابی گرایش نرم‌افزار

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه معماری محاسباتی موازی برای حل سریع معادالت هیدرولیکی در شبکه اتوماتای سلولی" علی سویزی گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

img_yw_news
یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"پرسش و پاسخ مبتنی بر گراف دانش با استفاده از بازنمایی عصبی عمیق گراف"  فرهاد شیرمردی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه مدل محاسباتی از مخچه بر روی حرکت دو چشم و حرکت سر" حمیدرضا درگاهی گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1