Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت برنامه، بودجه و تحوّل اداری
آقای دکتر احسان حاجی زاده
شماره تلفن66497937- 64542215
شماره داخلی2215
پست سازمانیمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
محل خدمتساختمان فارابی طبقه دوم
شرح وظایفمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
آخرین بروزرسانی1400/9/29

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: