Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آقای مهندس بهنام صبوحی
شماره تلفن66400824
شماره داخلی2260
پست سازمانیمدیر کل امور اداری و پشتیبانی
محل خدمتطبقه اول دانشکده مهندسی پزشکی
نشانی محل کارطبقه اول دانشکده مهندسی پزشکی
شرح وظایفمدیر کل امور اداری و پشتیبانی
آخرین بروزرسانی1400/9/4

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: