Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
شماره تلفن66409396-66464086(6)
پست سازمانیمعاون پژوهش و فناوری پژوهشکده
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفمعاون پژوهش و فناوری
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: