Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای مهدی موسایی فراهانی
شماره تلفن64545212
شماره داخلی5212
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفکارشناس خدمات آموزشی( کارشناسی)
آخرین بروزرسانی1398/11/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: