Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای داوود مولائی
شماره تلفن64542951
شماره داخلی2951
محل خدمتدانشکده مهندسی معدن طبقه اول
شرح وظایفکاردان آموزشی-تکنسین
آخرین بروزرسانی1398/10/17

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: