Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
آقای مهندس رضا قشلاقی
شماره داخلی2461
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی پلیمر
شرح وظایفکارشناس آموزشی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: