Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره حقوقی و امور قراردادهای
آقای روح الله کرد کلهر
شماره تلفن64542235
شماره داخلی2235
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتفارابی
شرح وظایفپیگیری و انجام امور ثبتی
آخرین بروزرسانی1402/6/7

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: