Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره حقوقی و امور قراردادهای
آقای روح الله کرد کلهر
شماره تلفن64542221
شماره داخلی2221
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتفارابی
شرح وظایفپیگیری و انجام امور ثبتی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: