دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مهرداد ساویز
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
شماره داخلی: 2310
شماره تلفن: 66465617-66405001
آقای دکتر امید نقشینه ارجمند
مشاور معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس سجاد کیانی
مدیر
شماره داخلی: 66465617-66405001
شماره تلفن: 2305
آقای حمید سلیمانی توانی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 66465617-66405001
شماره تلفن: 2305
آقای مهندس مرتضی محمدی
مدیر
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس سید علی ایمنی
معاون مدیر
شماره داخلی: 2305
شماره تلفن: 66465617-66405001
خانم راحله تات
کارشناس
شماره داخلی: 2310
شماره تلفن: 66465617-66405001
آقای علیرضا خانی

شماره داخلی: 2303 - 2318
شماره تلفن: 64542303
آقای غلامرضا مرادی سرشت
عامل مالی
شماره داخلی: 2314
شماره تلفن: 64542314
آقای حسن علی محمدی
امین اموال
شماره داخلی: 2313
شماره تلفن: 64542313
آقای علی جعفری

شماره داخلی: 2342
شماره تلفن: 64542342
آقای محمدرضا ارجمندی
کارشناس
شماره داخلی: 2643
شماره تلفن:
آقای مهندس غلامرضا صفری
کارشناس
شماره داخلی: 2311
شماره تلفن: 64542311
خانم نرگس درویشی
کارشناس
شماره داخلی: 5096
شماره تلفن: 64545096
خانم زهرا آطاهریان
کارشناس
شماره داخلی: 5589
شماره تلفن: 64545589
آقای اسماعیل خیرآبادی

شماره داخلی: 2304
شماره تلفن: 64542304

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها