دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-مسابقه بزرگ پیش‌بینی بازار سهام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.699.10238.fa.html
برگشت به اصل مطلب