دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
برنامه نیمسال دوم 1400-1401 مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.10677.fa.html
برگشت به اصل مطلب