دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ -دروس ارائه شده برای ترم اول۰۰-۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.5683.fa.html
برگشت به اصل مطلب