دانشکده مهندسی کامپیوتر- مرکز نوآوری و فناوری گام
مرکز فناوری و نو آوری گام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.4074.7088.fa.html
برگشت به اصل مطلب