دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با مرکز نوآوری گام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
رشد بازارهای سرمایه در سالهای اخیر، توجه محققان بسیاری را به این بازارها و چالشهای موجود در آنها جلب کرده است. لزوم توسعه سامانه ها و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در بازارهای سرمایه و سازمانها و نهادهای مالی فعال در این بازارها و همچنین به کارگیری تکنیک های هوشمند در پردازش داده ها و پیشبینی و تصمیمگیری در این حوزه‌ها، نیاز به فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه را بیشتر میکند.
در همین راستا، مرکز نوآوری گام که با همکاری کارگزاری مبین سرمایه و شرکت داده‌پردازی سرمایه هوشمند گرادیان در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است، با هدف حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و همچنین تقویت و تشویق دانشجویان و اساتید به تعریف پایان‌نامه‌های مطابق با نیازمندیهای این مرکز، اعطای گرنت پژوهشی را در دستور کار خود قرار داده است. این گرنت به پایاننامههایی تعلق میگیرد که موضوعات آنها نیازمحور و محصول‌محور بوده، در راستای توسعه کسب‌وکارهای بازارهای سرمایه و کاربردهای مالی تعریف شده و همچنین امکان تجاری سازی در مراحل بعدی را داشته باشند.
مخاطب این طرح پژوهشی تمامی دانشجویان )شامل تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(،اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند که مایلند پژوهشهای نیازمحور، مطابق با نیازمندیهای حوزهای کسب وکار مرکز نوآوری گام، تعریف نمایند.

برای مطالعه "
رویه حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با مرکز نوآوری و فناوری گام" و "عناوین برخی حوزه‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی پیشنهادی جهت دریافت حمایت مالی"  اینجا کلیک کنید. 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.699.7164.fa
برگشت به اصل مطلب