دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
فراخوان تبادل دانشجویان کارشناسی ارشد با دانشگاه پاسائو آلمان برای ترم مهر 1400

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/22 | 

برای دانلود فرم درخواست اینجا کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.699.7798.fa
برگشت به اصل مطلب