دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
MONTHLY TALKS:CYBER-PHYISICAL SYSTEMS

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/3 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.699.9119.fa
برگشت به اصل مطلب