دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
21 امین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشجویی و دانش‌آموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.699.9369.fa
برگشت به اصل مطلب