دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.699.9775.fa.html
برگشت به اصل مطلب