دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
فراخوان شرکت در دوره کارشناسی کارورزانه(کوآپ co-op)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.10101.fa.html
برگشت به اصل مطلب