دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
آزمون جامع دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.10562.fa
برگشت به اصل مطلب