دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه نحوه برگزاری نیمسال دوم 1401-1400 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.10741.fa.html
برگشت به اصل مطلب