دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
شرایط تمدید سنوات دانشجویان مهر 98 و به بعد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/21 | 

ثبت اختراع خارجی می­تواند جایگزین مقالات گردد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.12109.fa
برگشت به اصل مطلب