دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
دانشجویـان دکتری ورودی 1401 - دریافت کارت دانـشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
دانشجویـان دکتری ورودی 1401 جهت دریافت کارت دانـشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید .
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.12798.fa.html
برگشت به اصل مطلب