دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.13391.fa
برگشت به اصل مطلب