دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره۳-جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۹ -همه گرایش‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.5154.fa.html
برگشت به اصل مطلب