دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
قابل توجه داوطلبان دکتری ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
آدرس  waiting room ها بر اساس گرایش: 

 اتاق انتظار گروه شبکه
http://meetings.aut.ac.ir/phd-waiting-room-net/

اتاق انتظار گروه هوش
http://meetings.aut.ac.ir/phd-wating-room-hoosh/

 
اتاق انتظار گروه نرم افزار
http://meetings.aut.ac.ir/phd-wating-room-narmafzar/

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.5238.fa
برگشت به اصل مطلب