دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
بیست وششمین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.5591.fa.html
برگشت به اصل مطلب