دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.5619.fa
برگشت به اصل مطلب