دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
لیست دروس جبرانی کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم و بین الملل)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.5687.fa.html
برگشت به اصل مطلب