دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مسابقه چالش بازشناسی چهره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.572.fa.html
برگشت به اصل مطلب