دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مسابقه چالش بازشناسی چهره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.572.fa
برگشت به اصل مطلب