دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-چالش پیش بینی بازار سهام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.575.fa.html
برگشت به اصل مطلب