دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.576.fa
برگشت به اصل مطلب