دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.5991.fa.html
برگشت به اصل مطلب