دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
جلسه معارفه دانشجویان گروه هوش مصنوعی و رایانش امن – ورودی 1399

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/6 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.6035.fa
برگشت به اصل مطلب