دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مصاحبه مجدد متقاضیان دکتری گرایش معماری 1400 - سه شنبه 25 خرداد 1400

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
متقاضیان در ساعات زیر در اتاق انتظار حضور یافته و اسامی خوانده شده به ترتیب وارد اتاق مصاحبه شوند  
لینک ورود به اتاق انتظار
لینک ورود به اتاق مصاحبه  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.8076.fa.html
برگشت به اصل مطلب