دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
کسب رتبه های برتر دانشجویی دربیست و پنجمین دوره  المپیاد علمی دانشجویی  سال 99

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.8170.fa.html
برگشت به اصل مطلب