دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
لینک راهنمای مرحل تکمیل پرونده دانشجویان جدید‌الورود دکتری 1400

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/15 | 
لینک راهنمای مرحل تکمیل پرونده دانشجویان جدید‌الورود دکتری 1400

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.8897.fa.html
برگشت به اصل مطلب