دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
حذف ترم بدون احتساب در سنوات آموزشی تمدید گردید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.8955.fa.html
برگشت به اصل مطلب