دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
قابل توجه ورودیهای کارشناسی سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/8 | 
 
لینک جلسه    https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/cebs1400/guest
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.9502.fa
برگشت به اصل مطلب