دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش شبکه ورودی 1400

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.9940.fa.html
برگشت به اصل مطلب