دانشکده مهندسی کامپیوتر- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.701.11797.fa
برگشت به اصل مطلب