دانشکده مهندسی کامپیوتر- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
پایان نامه کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.701.12138.fa.html
برگشت به اصل مطلب