دانشکده مهندسی کامپیوتر- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/25 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.701.14629.fa.html
برگشت به اصل مطلب