مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دانشجویان:
:: معرفی شورای صنفی - 1400/5/24 -
:: دفتر امور آموزشی - 1399/11/12 -
:: دروس دوره کارشناسی - 1399/8/19 -
:: اطلاعیه شماره یک آموزشی،پژوهشی و اداری دانشکده ویژه دانشجویان مهندسی صنایع ۹۹/۰۱/۱۴ - 1399/1/14 -
:: متنوع ترین گرایش ها در دانشکده مهندسی صنایع - 1398/4/16 -
:: آیین‌نامه‌ها - 1398/2/28 -